Békés megyéért kitüntetést kapott Balázsi László füzesgyarmati unitárius lelkész

Négyen kaptak kitüntetést pénteken a megyei közgyűlés október 23-a alkalmából tartott ünnepi ülésén, aminek Körösújfalu művelődési háza adott otthont.

Békés megyéért kitüntetést kapott Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Balázsi László füzesgyarmati unitárius lelkész, Majoros Béla, a Csaba Metál Zrt. vezérigazgatója.

Balázsi László Erdélyben, a Hargita alján született, a hitet és a tartást szüleitől örökölte. 1974-től szolgált Székelyföldön, a román hatóságok folyamatosan zaklatták, majd el is lehetetlenítették. 1989 végétől szolgál Füzesgyarmaton, ahol újraindított a hitéletet, vezetésével rendbe tették a templomot. Úgy véli, nemcsak a templomban kell hinni, hanem mindenhol, akkor is, amikor a székely a medvével viaskodik. Életre hívta az Alföldi Unitárius Búcsút, több lovagrend és vitézi rend fogadta tagjai közé. Nyugdíjba vonulása után hamarosan hazaköltözik Székelyföldre.

Forrás: BEOL

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/negyen-kaptak-kituntetest-a-megyei-kozgyulesen-1559699/

 

 

Hazánk utolsó unitárius püspökeként szolgált

2018 szeptember 03.

Beol cikk: Lapunk Balázsi László nyugalmazott lelkészt, megbízott unitárius püspököt választotta hét emberének.

 Nagy-Laczkó Viktória VIKTORIA.LACZKO@MEDIAWORKS.HU

A Hargita megyei Lókod faluban nevelkedett, s már fiatalon tudta, valamikor papi pályára lép majd. A teológiát kiváló eredménnyel végezte, majd másfél évtized szolgálatot követően Magyarországra menekült családjával a kommunista diktatúra elől. Hazánkban jelentős szerepet vállalt a trianoni szerződés által szétszakított unitárius egyház egyesítésében. Lapunk Balázsi László nyugalmazott lelkészt, megbízott unitárius püspököt választotta hét emberének.

 

– Több mint negyven éve szolgál. Miért választotta a papi hivatást? – Mélyen vallásos környezetben nőttem fel nyolctagú földműves család hatodik gyermekeként. Édesapám a nagy nehézségek ellenére (jó állással kecsegtették a másik oldalról, mondván, könnyebb lesz a családot eltartani) kitartott, és az egyházat szolgálta harangozóként, kántorként, majd gondnokként. Továbbá olyan papjaim, tanítóim, középiskolai tanáraim voltak, akiknek szelleme – a családom és a környezetem mellett – mély nyomokat hagyott gondolkozásomban. Úgy szolgálni népemet, hogy megmaradjon az iszonyatos diktatúrában vallásos, székely-magyarnak. Már a gimnázium 10. osztályában leírtam egy pályaválasztási felmérésben, hogy pap akarok lenni. Lett is ebből ribillió! A régi tanárok, akik az egykori katolikus gimnáziumból maradtak vissza, azok pártoltak, az új rendiek támadtak, külön nevelő órákat tartottak az osztályomnak az elhajlásomról. Balázsi László munkáját Pro Urbe díjjal ismerték el. 

– Ezek szerint végül az akkori rendszer miatt döntöttek a kivándorlás mellett 1989-ben. – Székely makacsságom még elkötelezettebbé tett, a rendszerrel szemben állóvá, ami aztán pályánkon sok-sok nehézséget okozott. Szentháromság-Kisadorjánban teljesedett ki családi életünk, ahol három gyermekünk született. Itt küzdöttünk feleségemmel, a papi munkánk mellett (ő volt a kántor) azért, hogy többet kapjon a gyülekezet a csak lelkészi munkánál. Dalárdát, sportfoglalkozásokat és összejöveteleket szerveztünk versek és énekek előadásával faluszerte. A plusz nem tetszett a hatalmasoknak. Szembeálltunk a rendszer antihumánus rendelkezéseivel, amiért többször meghurcoltak. 1982-ben nem mentünk el szavazni, ami aztán betette az ajtót. Akkor döntöttük el, hogy a család jövője érdekében, életünk mentéséért (mert tüntettek el papokat) el kell hagynunk szülőföldünket. – Hogyan alakult az életük Magyarországon? – Itt Füzesgyarmaton kaptunk helyet, folytattuk szolgálatunkat. Szinte a semmiből életrevaló gyülekezetet hoztunk létre sok-sok munkával, aminek csak fele volt a lelkészi munka. Dalárdák, nyelvoktatás, tanítás különböző iskolákban, a közéletben való részvétel, irodalmi estek szervezése és sok más belefért munkánkba.

– Az államalapítás ünnepén Pro Urbe díjjal tüntették ki. Mit tekint legnagyobb sikerének? – Több mindent el tudnék sorolni. Első helyen a családom életét mondanám. Gyermekeink felső iskolákat végeztek, mindegyikük élete sikeres. Ma már tizenegyen üljük körül az ünnepi asztalt, köztük négy unoka. A gyülekezeti élet mellett a több síkon végzett munka hozta meg az eredményt. Az egykori meghurcolt, száműzött papból (a bukaresti történelmi levéltárból megkapott közel 400 oldalas anyagból kiderült, hogy teológus koromtól, 1972-től egészen eljövetelünkig, 1989 decemberéig több mint 40 jelentést írtak rólam, amelyekből több mint 20 teológustárstól, professzortól, majd lelkészektől, egyházvezetőktől született meg) 9 évig unitárius püspökhelyettes, majd 3 évig Magyarország utolsó unitárius püspöke lett, s mint ilyen kezdeményeztem és nagy mértékben hozzájárultam a trianoni szerződés által szétszakított unitárius egyház egyesítéséhez Kolozsvár központtal. Szinte lehetetlen felsorolni, hogy hány szervezetben tevékenykedtem és teszem ma is, hogy népemnek még adhassak vissza abból, amit tőlük kaptam Székelyföldön és itt, az Alföldön is. Itt Szent István király napján kaptam meg a város elismerését, a Pro Urbe Díjat.

 

Névjegy Balázsi László nyugalmazott lelkész, megbízott unitárius püspök 1951. augusztus 18-én született az erdélyi Lókodon. Az első négy osztályt szülőfalujában, majd a 5-8. osztályt Homoródszentmártonban végezte. Később a székelyudvarhelyi, ma Tamási Áron nevét viselő gimnáziumban érettségizett, amit követően a kolozsvári protestáns teológia szakra járt. Diplomaszerzés után a Nyárád-menti Szentháromság-Kisadorján társegyházközségbe kapott kinevezést, majd Magyarországra költözésüket követően (1989) Füzesgyarmaton szolgál.

Forrás: BEOL:

https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/hazank-utolso-unitarius-puspokekent-szolgalt-1469831/

Balázsi László Pro Urbe díja

 Balázsi László nyugalmazott lelkészt, megbízott unitárius püspököt Füzesgyarmat városa Pro Urbe díjban részesítette 2018 augusztus 20-án

A Füzesgyarmati Unitárius Gyülekezeti munkásságának köszönhetően lehetett 9 évig püspök helyettes, három évig megbízott püspök, aminek végén sikerült kezdeményezésére egyesíteni a Magyarországi és Erdélyi Unitárius Egyházat. Társadalmi szerepvállalása, közösségi munkája nemcsak Füzesgyarmatra terjedt ki, hanem megyeszerte, országosan, az egész Kárpát-medencében tevékeny szervezője, résztvevője, felkért előadója kulturális-, közéleti és egyházi rendezvényeknek.

 

Részletes tudósítás a BEOL újságban itt olvasható:

https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/hazank-utolso-unitarius-puspokekent-szolgalt-1469831/

A Pro urbe díj átadásán készült film itt látható

A film második felében az augusztus 20-i ünnepi ökumenikus istentisztelet látható.