Alföldi Unitárius Búcsú Füzesgyarmat

2018. július 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor került megrendezésre az Alföldi Unitárius Búcsú. Ez az év az Unitárius Egyház jubileumi éve. 1568. január 13-án, az erdélyi tordai országgyűlésen született meg a Magyar Unitárius Egyház a lelkiismereti és vallásszabadság törvényének kihirdetésével.

Ezt az alkalmat is e világtörténelmi jelentőségű eseménynek szenteltük.

         Az ünnepség díszvendége Lezsák Sándor volt, az Országgyűlés újonnan megválasztott alelnöke, aki immár negyedszer vett részt ünnepeinken.

Ez alkalommal is ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelent érdeklődőket.

Három hittanosunk tett hitéről bizonyságot ez emlékezetes napon.

Ifjú és felnőtt szavalók, énekesek szerepeltek alkalomhoz illő műsorral.

Részt vettnek a megyei és városvezetés, valamint a testvérfelekezetek vezetői és hívei, akik üdvözlő beszédeket mondtak, és akikkel együtt végeztük az ökumenikus szertartásokat. Sok helyről érkeztek vendégek.

Erdélyből is voltak hittestvéreinket, helyi civilszervezetek képviselőit is.

Incze László, a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesülettől előadást tartott a 450 éves unitárius egyház történelméről. Az ő segítségével készült el az a majd félszáz darabból álló képkiállítás is, amellyel bemutatjuk a

450 év legjellemzőbb történéseit, valamint egyházi és világi nagyjainkat.

Kint, a templom melletti szoborparknál fedett kerti pihenőt  hoztunk

létre, amit avatóbeszéd után, ökumenikus megáldással lepleztünk le. 

 

Füzesgyarmat, 2018. június 8.  

Atyafiságos köszöntéssel:

        Balázsi László

 ny. lelkész, mb. püspök

 

 

Az eseményről beszámolók, képek az alábbi linken érhetők el: